Udostępnij

Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa IT, czyli działania mające na celu określenie realnego stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego w danej organizacji, odporności systemu (sieci) na zagrożenia z zewnątrz (np. ataki typu spoofing, phishing, pharming, sniffing, DDoS, SYN flooding). W trakcie audytu sprawdzane są czynniki techniczne i organizacyjne. Końcowym celem audytu jest poznanie słabych stron systemu i jednocześnie ich wyeliminowanie. Po wykonanym audycie w przekazanej Klientowi dokumentacji zawarte są kompleksowe informacje wraz z wytycznymi, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo Państwa infrastruktury IT.

Audyt bezpieczeństwa może przybrać wiele form, zależnie od potrzeb klienta, może to być:

  • audyt całej infrastruktury, więcej informacji na stronie itomega.pl
  • audyt wybranego odcinka (wydzielonej części infrastruktury), szczególnie narażonego na ataki,
  • audyt zabezpieczeń stron www,
  • audyt pod kątem wymagań RODO.

Bezpłatne konsultacje na terenie Warszawy

Zapisz się na bezpłatny audyt z dojazdem na terenie Warszawy jeśli:

– Myślisz o optymalizacji kosztów IT?
– Potrzebujesz stabilnego działania sieci i serwerów?
– Chcesz wdrożyć nowe, niezawodne rozwiązania IT?
– Zastanawiasz się czy w razie awarii masz kopie zapasowe?